แบงก์ชาติเปิด “ทางด่วนแก้หนี้” เชื่อมเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ให้ปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกัน

 

นางธัญญนิตย์ นิยมการ

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางเงิน (ศคง.) แบงก์ชาติได้เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือต้องการความช่วยเหลือให้สามารถแจ้งความต้องการไปที่สถาบันการเงิน (สง.)

ช่องทางนี้เป็น “ช่องทางเสริม” ในช่วงที่มาตรการเว้นระยะทางสังคมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจทำให้ลูกหนี้ (1) ไม่สามารถติดต่อ สง. เนื่องจากมีคนติดต่อเข้าไปจำนวนมาก หรือ (2) กรณีที่ลูกหนี้ติดต่อ สง. แล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน เช่น คุณสมบัติไม่ผ่าน หรือแม้มีมาตรการผ่อนปรนของ สง. ลูกหนี้ก็ยังจ่ายชำระหนี้ไม่ได้

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งต่อไปยัง สง. ซึ่งการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละ สง. อย่างไรก็ดี กรณีที่ สง. ไม่สามารถรับข้อเสนอของลูกหนี้ ขอให้ สง. ระบุเหตุผลเพื่อแบงก์ชาติจะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่พอจะทำได้บ้างที่จะไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติร่วมกัน และเดินต่อไปด้วยกันได้

ช่วงนี้ ธปท. ติดตามสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของวิกฤตโควิดอย่างใกล้ชิด เพราะตระหนักดีว่าประชาชนโดยเฉพาะรายย่อย รวมทั้งธุรกิจ SME จำนวนมากกำลังเดือดร้อนจากรายได้ลดลงจากผลของมาตรการ lockdown

ทุกวันนี้แบงก์ชาติจับชีพจรความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจภายใต้วิกฤติโควิดอย่างใกล้ชิด โดยให้ Call center ของ ศคง. หรือ โทร. 1213 ทั้ง 4 ภาค เป็นกองหน้ารับปัญหา เพื่อประเมินว่า สง. กับลูกหนี้คุยกันได้หรือไม่ มีปัญหาจุดใดบ้างที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งถ้าเกี่ยวกับ สง. ที่ ธปท. กำกับดูแลโดยตรง การแก้ไขจะง่ายและเร็ว และถึงแม้เรื่องนั้นไม่อยู่ในกำกับ แบงก์ชาติยินดีเป็นตัวกลางประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขต่อไป ตรงนี้ทำให้เห็นว่ากระบวนการในปัจจุบันยังมีช่องว่าง (gap) ทั้งในส่วนที่ประชาชนติดต่อ สง. ไม่ได้ หรือกรณีที่ สง. และลูกหนี้ยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ จึงเป็นที่มาของ “ทางด่วนแก้หนี้” ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้น และช่วยลูกหนี้ในการเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันทางการเงินในช่วงวิกฤตินี้

นางธัญญนิตย์ อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนดำเนินการนั้น ขอให้ลูกหนี้ติดต่อ สง. ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะ สง. แต่ละแห่งมีมาตรการช่วยเหลือผ่อนปรน แต่ถ้าติดต่อแล้วเรื่องไม่คืบหน้า หรือข้อเสนอที่ได้รับยังไม่อาจบรรเทาภาระได้ ขอให้มาใช้ช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” เพื่อเป็นช่องทางเสริม และประสานความช่วยเหลือครั้งนี้ไปยัง สง.

แหล่งที่มา ryt9

เตรียมเทรดพาร์ใหม่หุ้นละ 1 บาท GULF ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.63 เป็นต้นไป

 

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday April 13, 2020 17:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) ของ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) จากเดิมหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นตัวละ 1 บาท โดยจะทำการซื้อขายด้วยพาร์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.63

แหล่งที่มา ryt9

GLOCON แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นปี 63 ออกไปก่อน ยืนยันไวรัสไม่กระทบธุรกิจ

 

“GLOCON” แจ้งประกาศเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด เลี่ยงโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย เหตุห่วงความปลอดภัยผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐงดการรวมตัวของคนหมู่มาก

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ G-LOCON ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน เปิดเผยถึง การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในการเข้าร่วมในการประชุม อีกทั้งภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณางดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

มีมติอนุมัติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 ซอยสุขุมวิท 19 ออกไปไม่มีกำหนด
และยกเลิกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้
การเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างเป็นนัยสำคัญ และหากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ยังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้คนมองหาสินค้าเพื่อการบริโภคมากขึ้น บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความต้องการของตลาด และจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวต่อไปอย่างใกล้ชิด

แหล่งที่มา ryt9

BAY พักชำระเงินต้นและดบ.-ให้เงินกู้เสริมสภาพ ช่วยลูกค้า SME ฝ่าวิกฤติโควิด !!

 

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)ได้กล่าวว่า ธนาคารตอบรับนโยบายให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนแก่ลูกค้าผู้ประกอบการ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.63

มาตรการให้เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง (Soft loan)แก่ลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยสามารถกู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นปี 2562 ในอัตราดอกเบี้ย 2% เป็นเวลา 2 ปี และไม่ต้องชำระดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก

แหล่งที่มา ryt9

ลูกค้า SCB มีเฮ พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย.นาน 6 เดือน

 

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกระจายความรุนแรงไปสู่ทุกภาคธุรกิจ ทางธนาคารได้พยายามหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและประคับประคองให้ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารทุกรายสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างดีที่สุด และครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ธนาคารพร้อมตอบสนองมาตรการจากภาครัฐในทันที ด้วยมาตรการพักชำระสินเชื่อ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้แก่ลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาททุกราย โดยธนาคารจะดำเนินการพักหนี้ให้ลูกค้ากลุ่มนี้ตั้งแต่เดือนเม.ย. 63 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท ธนาคารยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อซอฟท์โลน อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยในระยะ 6 เดือนแรก เนื่องจากรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยในช่วงดังกล่าวแทนผู้ประกอบการ สามารถขอสินเชื่อซอฟท์โลนใหม่ได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนธ.ค. 62 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ลูกค้าเอสเอ็มอีมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาททุกรายจะได้รับการพักชำระหนี้ 6 เดือนโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคาร เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเม.ย. 63 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อซอฟท์โลนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.–30 ก.ย. 63 ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ SCB Business Call Center โทร. 02 722 2222 หรือสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่ว

แหล่งที่มา ryt9

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว เช้านี้พุ่งถึง 232.23 จุด ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์

 

ดัชนีนิกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวขึ้นในวันนี้ ตามทิศทางดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ทะยานขึ้นเมื่อคืนนี้ ท่ามกลางสัญญาณการชะลอตัวของยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐและยุโรป

สำนักข่าวเกียวโตรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าพุ่งขึ้น 232.23 จุด หรือ +1.25% สู่ระดับ 18,808.53 หุ้นบวกในช่วงเช้านี้นำโดยกลุ่มบริการ, กลุ่มก่อสร้าง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง

แหล่งที่มา ryt9

 …

กดดันตลาด ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดลบ 64.72 จุด หุ้นกลุ่มประกัน-น้ำมันร่วง

 

ตลาดหุ้นลอนดอน ได้ปิดปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (3 เม.ย.) โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มประกัน หลังหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) เรียกร้องให้บริษัทประกันยกเลิกการจ่ายเงินปันผล และแผนการซื้อคืนหุ้นเพื่อสำรองสภาพคล่องไว้ชดเชยภาวะขาดทุนที่อาจจะเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และหุ้นกลุ่มน้ำมันปรับตัวลงด้วยหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 5,415.50 จุด ลดลง 64.72 จุด หรือ -1.18%
ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวลง หลังจากไอเอชเอส มาร์กิต/ซีไอพีเอสเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหราชอาณาจักร ปรับตัวลงสู่ระดับ 34.5 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากระดับ 53.2 ในเดือนก.พ. โดยดัชนี PMI ที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่า ภาคบริการของสหราชอาณาจักรเผชิญภาวะหดตัว

หุ้นกลุ่มประกันร่วงลงนำตลาด โดยหุ้นลีเกิล แอนด์ เจเนอรัล ดิ่งลง 10.05%, หุ้นเอวิวา ร่วง 7.46% และหุ้นพรูเดนเชียล ปรับตัวลง 1.16%

หุ้นกลุ่มน้ำมันร่วงลงจากแรงขายทำกำไรหลังพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี แม้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นจากความหวังว่า ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจะปรับลดการผลิตน้ำมันลงอย่างมากในตลาดโลกก็ตาม

แหล่งที่มา ryt9

ซาอุดีอาระเบีย-รัสเซียยุติสงครามราคา !!

 

ภาวะตลาดอนุพันธ์ ปรับขึ้นรับแรงซื้อกลุ่มพลังงานหนุนหลังน้ำมันพุ่งคาดซาอุดีอาระเบียรัสเซีย

ภาวะตลาดอนุพันธ์ นายจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายผู้แนะนำการลงทุน บริษัท คลาสสิก ออสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ปรับตัวขึ้น และมีการย่อตัวลงในช่วงบ่าย โดยมีกลุ่มพลังงานเป็นตัวนำตลาด หลังราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นแรง

เนื่องจากคาดว่าซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจะบรรลุข้อตกลงในการยุติการทำสงครามราคาน้ำมันกันได้ ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติขาย สุทธิลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่มีอิมแพ็คต่อตลาดฯ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงาน แบงก์ และสื่อสาร ราคาหุ้นก็ค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็น ปัจจัยบวกกับ SET50 Index Futures ฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก เพิ่มขึ้น

แนวโน้มสัปดาห์หน้า มองว่า SET50M20 ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยให้แนวรับไว้ที่ 730 จุด และแนวต้าน 800 จุด กลยุทธ์การลงทุน แนะ Long ถ้าไม่หลุดแนวรับ

ส่วนราคาทองคำวันนี้ปรับตัวขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาไม่ดี โดยเฉพาะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานพุ่งขึ้นเกิน คาดถึง 6.6 ล้านราย ขณะที่คืนนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน มี.ค.คาดว่าน่าจะออกมาแย่เช่นกัน ทำให้ใน ระยะสั้นราคาทองคำมีโอกาสดีดตัวขึ้นได้ โดยทางเทคนิคให้แนวต้านที่ 1,630 เหรียญสหรัฐฯ/ออนซ์ หากไม่สามารถผ่านไปได้มีโอกาสขึ้น เพื่อลงต่อ ให้แนวรับไว้ที่ 1,600 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ กลยุทธ์การลงทุนแนะเปิด Long เทรดเล่นสั้น โดยมีจุด Stop loss ที่ 1,627 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 766.67 จุด ลดลง 1.12 จุด, -0.15%

ภาวะตลาดอนุพันธ์

แหล่งที่มา ryt9

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นปิดร่วงลง !!

 

ดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ โดยถูกกดดันหลังจาก กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรทรุดตัวลงมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งได้ตอกย้ำถึงความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,052.53 จุด ร่วงลง 360.91 จุด หรือ -1.69%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,488.65 จุด ลดลง 38.25 จุด หรือ -1.51% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,373.08 จุด ลดลง 114.23 จุด หรือ -1.53%

ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์ ร่วงลง 2.7%, ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.1% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 1.7%

หุ้น 10 ใน 11 กลุ่มของดัชนี S&P500 ปิดลดลง นำโดยกลุ่มสาธารณูปโภค ร่วง 3.62% ขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น 0.54% โดยเป็นหุ้นเพียงกลุ่มเดียวที่ปรับตัวขึ้น

ตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงลง หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรดิ่งลง 701,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.ย. 2553 ขณะที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่า อาจลดลงเพียง 10,000 ตำแหน่ง

ส่วนอัตราการว่างงานพุ่งขึ้นสู่ระดับ 4.4% ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. 2560 ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.7% หลังจากแตะระดับ 3.5% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี

การลดลงของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรมีสาเหตุจากการที่ภาคธุรกิจได้พากันปิดกิจการ อันเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทำให้มีการปลดพนักงานจำนวนมาก

นักเศรษฐศาสตร์ของมอร์แกน สแตนลีย์คาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐ จะหดตัวลง 38% ในไตรมาส 2/2563

นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงกังวลกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ โดยมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์รายงานว่า ขณะนี้สหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุดในโลกที่ 266,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,900 ราย

หุ้นวอลท์ ดีสนีย์ ร่วงลง 3.19% หลังเปิดเผยว่าจะปลดพนักงานบางส่วนในสหรัฐในเดือนนี้ อันเนื่องมาจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจอื่นที่เปิดเผยเมื่อคืนนี้ ไอเอชเอส มาร์กิต บริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ร่วงลงสู่ระดับ 39.8 ในเดือนมี.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ จากระดับ 49.4 ในเดือนก.พ.

ดัชนี PMI ถูกกดดันจากการดิ่งลงของคำสั่งซื้อใหม่ ขณะที่การจ้างงานหดตัวลง ส่วนความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ดัชนี PMI ที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่า ภาคบริการของสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะหดตัว โดยหดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 แล้ว

แหล่งที่มา ryt9

หุ้นไทยพ้นจุดต่ำสุด มีลุ้นทดสอบแนวต้าน 1,220 จุด

 

ทรีนีตี้ ” คาดหุ้นไทย ผ่านจุดต่ำสุดไป แล้วที่ 970 จุด มองเดือนเม.ย.นี้เดินหน้าทดสอบแนวต้าน 1,130-1,140 จุด และ 1,220 จุด หลังบจ.แห่ซื้อหุ้นคืน- SSF ช่วยหนุนเม็ดเงินเข้า SET แต่

แนะขายหลังแตะแนวต้าน เหตุเศรษฐกิจยังไม่แน่นอน ด้าน CIMBT หั่นจีดีพีปีนี้เป็นติดลบ 6.4% กรณีเลวร้ายสุดอาจติดลบ 11% ขณะที่ธปท.ชี้ไตรมาส 2/63 จีดีพีหดตัวหนักสุด

*** คาดหุ้นไทยผ่านจุดต่ำสุดแล้ว เดือนเม.ย. ลุ้นบจ.ซื้อหุ้น-SSF หนุน

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เปิดมุมมองทิศทางการลงทุนเดือนเม.ย.63 ว่า ในเดือนนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET Index)ยังคงมีความเสี่ยงต่อเนื่องจากไตรมาสแรก ทั้งการระบาดของโควิด-19 ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ และภัยแล้ง

แต่มองว่าหุ้นไทยอาจผ่านจุดต่ำสุดที่ 970 จุดไปแล้ว หากเป็นไปตามสมมติฐานว่าเศรษฐกิจไทยทำจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/63 เนื่องจากตลาดหุ้นมักปรับตัวล่วงหน้าเศรษฐกิจไปก่อนหนึ่งไตรมาสเสมอ

ซึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนดัชนีในเดือนเม.ย.63 จะมาจาก 2 เหตุการณ์สำคัญ คือการเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศไปก่อนหน้านี้กว่า 20 แห่ง และการเริ่มขายกองทุน SSF ประเภทพิเศษหรือ SSF-X ซึ่งจากการคำนวณของทรีนีตี้โดยอ้างอิงกับระดับการเข้าซื้อของกองทุน LTF ในอดีต คาดว่าจะมีเม็ดเงินราว 2 หมื่นล้านบาทไหลเข้าสู่กองทุน SSF-X ในช่วงไตรมาสที่ 2 นี้

แหล่งที่มา efinancethai